Olivera Lisac Mačar Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Olivera Lisac Mačar Biografija

Dr Olivera Lisac Mačar specijalista pneumoftiziologije Medicinski fakultet  završila u Sarajevu 1993. godine. Od avgusta iste godine, do 1995. radila   u bolnici Glavnog štaba vojske Republike Srpske na Sokocu. Od 1996. do 2006.godine bila zaposlena u Domu zdravlja Sokolac. Specijalizaciju iz pneumoftiziologije završila 2006. godine, te se iste godine zapošljava u Bolnici „Srbija”, na Odjeljenju pulmologije