Rada Stanojević Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Rada Stanojević Biografija

Dr Rada Stanojević specijalizant radiologije Rođena 12.07.1991.godine u Bijeljini, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Potom upisuje studije medicine, koje završava na Medicinskom fakultetu u Foči. Zaposlena u JZU Bolnica „Srbija“ od marta 2021.godine. Trenutno se nalazi na specijalizaciji iz radiologije, prva godina.