Sanja Komlenović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Sanja Komlenović Biografija

Dr Sanja Komlenović, specijalizant hematologije rodjena 08.02.1987. godine u Velikoj Kladuši. Osnovnu i Srednju medicinsku školu-medicinska sestra/ tehničar završila u Srebrenici. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Foči 2012.godine. 

Od 2012. do 2013. radila u Domu zdravlja Rogatica, od 2013 do 2020. godine u Domu zdravlja Bratunac na poslovima porodičnog ljekara. Od septembra 2020. zaposlenik JZU Bolnica „Srbija” u Istočnom Sarajevu, specijalizant hematologije.