Sara Lubura Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Sara Lubura Biografija

Dr Sara Lubura, specijalista radiologije

Rođena 15. 12. 1977. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila

2003. godine, a na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine položila specijalistički ispit iz radiologije. Od 2003.do 2006. godine zaposlena kao ljekar sekundarac u Kliničkom centru I. Sarajevo, od 2006. do 2012. godine obavljala specijalistički staž u KCS Beograd, a od 2012. godine zaposlena u JZU Bolnici „Srbija“ Istočno Sarajevo kao specijalista radiologije. USAVRŠAVANJE : 2012.  godine-  Edukacija  iz oblasti CT grudnog koša, KCUS 

2016.  godine-Dijagnostička kompjuterizovana tomografija celog tela, Novi  Sad, 2016.  godine-Napredne radiološke tehnike u urgentnim stanjima, Novi Sad, 2019.  godine-   Edukacija iz oblasti mamografske dijagnostike, KCUS, 2019.  godine-  Teaching course in mammography, detection and diagnosis of breast diseases using  multimodality approach – prof. Laslo Tabar, Beograd.  Član je Udruženja radiologa Srbije  /URS/ i Evropskog  udruženja  radiologa /ESR/. Autor  i koautor nekoliko prezentovanih radova na domaćim kongresima i  simpozijumima.