Siniša Vuković Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Siniša Vuković Biografija

Dr. Siniša Vuković, specijalista opšte hirurgije

Rođen 7. 2. 1961. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio 1990. godine. U JZU Bolnici „Srbija“ Istočno Sarajevo zaposlen od 1996. godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio 2004. godine u Univerzitetskoj bolnici Foča. Član je Udruženja hirurga Republike Srpske i EAH. Edukaciju iz laparoskopske hirurgije obavio u KC-u Srbije.