Slavica Mutabdžija Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Slavica Mutabdžija Biografija

Dr Slavica Mutabžija, specijalista ginekologije i akušerstva

Rođena 1963. godine  u Sarajevu. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Hadžićima, a potom Medicinski fakultet na Univerzitetu u Sarajevu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila je u bolnici „Žica“ u Blažuju (1992-1996), a od tada radi na ginekološko-akušerskom odjeljenju U JZU Bolnici „ Srbija” Istočno Sarajevo.