Slaviša Pejić Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Slaviša Pejić Biografija

Dr Slaviša Pejić specijalista urologije

Rođen 20.03.1975 god. u Sarajevu. Medicinski fakultet završio 2000. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. U JZU Bolnici „Srbija“ Istočno Sarajevo Sarajevo radi na odeljenju hirurgije od 2000. godine, gdje je i dobio specijalizaciju iz urologije 2002 godine. Specijalizaciju iz urologije zavrsio 2007 god. u Beogradu na Institutu za urologiju i nefrologiju KC Srbije sa odlicom ocjenom (5) . Član Udruženja urologa Republike Srpske i EAU. Zaposlen na odsjeku urologije  JZU Bolnici „Srbija“ Istočno Sarajevo  kao specijalista urologije .Dodatne edukacije: – Edukacija iz ultrazvuka abdomena i urotrakta (KC Srbije,Beograd).