SLUŽBA MIKROBIOLOGIJE SA PARAZITOLOGIJOM

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO SLUŽBA MIKROBIOLOGIJE SA PARAZITOLOGIJOM
ŠEF SLUŽBE

Dr Nataša Krtolina Banjac

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Milica Radić

Glavni laborant

SLUŽBA MIKROBIOLOGIJE SA PARAZITOLOGIJOM

Mikrobiologija, jedna od laboratorijskih dijagnostičkih službi naše bolnice, obuhvata metode iz oblasti bakteriologije, virusologije, parazitologije, mikologije, imunologije, molekularne medicine i bolničke higijene.
Spektar usluga i analiza je širok i stalno se usklađuje sa potrebama klinika, kao i sa promjenama epidemiološke situacije u BiH i svijetu.
Mikrobiološka laboratorija pruža preko 30.000 usluga godišnje, kako hospitalizovanim tako I ambulantnim pacijentima.
Kvalitet rada u laboratoriji je podvrgnut unutrašnjoj i vanjskoj kontroli. Redovno se obavlja nadzor nad zaštitom na radu i kontinuirano unapređuje biosigurnost zaposlenih.

Naša laboratorija od 2014. godine redovno učestvuje u eksternoj kontroli testiranja osjetljivosti bakterija u organizaciji WHO, ESCMID i UKNEQAS.
Laboratorija aktivno učestvuje u nadzoru nad antimikrobnom rezistencijom i praćenju intrahospitalnih infekcija.