Stefan Tešanović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Stefan Tešanović Biografija

Dr Stefan Tešanović, specijalizant abdominalne hirurguje

Rođen  11.08.1992. Osnovnu Školu i  Gimnaziju zavšio u Istočnom Sarajevu. Medicinski fakultet u Foči završio 2019. godine.  Od februara 2019. godine zaposlen u JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo kao ljekar sekundarac.  Od januara 2020. godine specijalizant abdominalne hirurgije. Član Drustva doktora Republike Srpske  i Udruženja hirurga Republike Srpske.