Svetlana Kovačević Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Svetlana Kovačević Biografija

Dr Svetlana Kovačević, specijalista otorinolaringologije- supspecijalista audiologije, rođena u Sarajevu13. 7. 1964. godine. Osnovnu i srednju školu završila na Ilidži. Medicinski fakultet završila u Sarajevu 1991. godine. Od 1992. do 1993. godine obavila staž u Opštoj bolnici Čačak. Od 1994. do 1997. godine radila u Zavodu za medicinu sporta Košutnjak, Beograd. Od 1997. godine zaposlena je u JZU Bolnici „Srbija“ Istočno Sarajevo. Specijalizaciju iz otorinolaringologije završila 2002. u VMA u Beogradu.  Supspecijalizaciju iz audiologije zavšila 2004. godine u KC Srbija.  Od 2016. do 2018. godine bila je šef Odjeljenja za ORL i CFH. Završila magisterij iz menadžmenta, odsjek- Zdravstveni menadžment-upravljanje kvalitetom u zdravstvu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.