Svetlana Sorak Rajak Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Svetlana Sorak Rajak Biografija

Dr Svetlana Sorak Rajak, specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije.

Rođena 18. 12. 1992. godine u Sokocu. Osnovnu i Srednju ekonomsku školu završila u Rogatici. Medicinski fakultet završila 2019. god. na Univerzitetu Istočno Sarajevo, Medicinki fakultet Foča. U JZU bolnica „Srbija“ zaposlena od 2019..godine. Od 2020. godine na specijalističkom stažu iz Anesteziologije, eanimatologije i intenzivne terapije, na Medicinskom fakultetu u Foči. Član Udruženja društva doktora medicine.