Tamara Ivanović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Tamara Ivanović Biografija

Mr. Sci Tamara Ivanović, specijalista pedijatrije, supspecijalista dječije pulmologije

Rođena 29. 12. 1970. godine u Sarajevu, gdje je završila Srednju medicinsku školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 2000. godine, nakon čega se zaposlila kao ljekar opšte prakse u bolnici Kasindo Istočno Sarajevo. Specijalistički staž iz pedijatrije završila je na Institutu za majku i dete u Beogradu, dok je specijalisti staž iz pedijatrije položila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2008. godine. Užu specijalizaciju iz pedijatrijske pulmologije završila je na UDK Tiršova i Institutu za majku i dete u Beogradu. Ispit iz uže specijalizacije položila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2012. godine.

Postiplomski studij završila je na Medicinskom fakultetu u Foči. Odbranila je magistarski rad pod nazivom „Procjena kvaliteta života kod djece koja boluju od astme“ 2016. godine i stekla zvanje magistar medicinskih nauka.

U JZU Bolnici „Srbija“ Istočno Sarajevo radila je kao specijalizant iz pedijatrije na Odjeljenju pedijatrije. Kao pedijatar radila je od 2008. godine, dok od 2012. godine radi kao pedijatar-pulmolog. Od 2018. godine je na poziciji načelnika Odjeljenja pedijatrije.