Tanja Pleša Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Tanja Pleša Biografija

Prim. mr sc. med dr Tanja Pleša, specijalista patologije sa citologijom

Rođena  1.5.1961. godine u Sarajevu gdje je završila  osnovnu školu , III Gimnaziju „Braća Ribar“ i Medicinski fakultet. Po završetku Medicinskog fakulteta 1986. godine  obavlja pripravnički staž u Traumatološkoj klinici u Sarajevu u periodu od 1987 do 1988. godine nakon čega polaže stručni ispit . Radila je u Domu zdravlja Novo Sarajevo od 1988. do 1992. godine zatim u Hitnoj medicinskoj pomoći u Podgorici od 1994. do 1999. godine. Od 2000. godine radi u Bolnici “Srbija”.  Nakon obavljenog specijalističkog staža u trajanju od 4 godine na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, polaže specijalistički ispit iz patologije  2004.god. u Sarajevu,  a subspecijalistički iz ispit medicinske citologije polaže 2014.god.  u Novom Sadu. Nakon postdiplomske nastave na Medicinski fakultetu u  Foči u periodu od   2005 do 2007.god. odbranila je Magistarski rad na Medicinskom fakultetu u Foči  2014. Dobitnik je Povelje Komore doktora medicine RS za  organizaciju zdravstvene službe 2010.godine. U aprilu 2022.godine dodijeljen joj je naziv primarijus.