Žanka Eranović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Žanka Eranović Biografija

Prim.dr Žanka Eranović , specijalista infektologije rođena 1960. godine u Sarajevu. Gimnaziju i Medicinski fakultet zavrsila u Sarajevu 1986. godine. Specijalistički ispit iz infektologije položila na Medicinskom fakultetu u Banja Luci 2000. godine. Zvanje primarijusa dodjeljeno  2018. godine. Član Društva doktora medicine Republike Srpske,  Komore doktora medicine Republike Srpske i Udruženja infektologa BiH.  U JZU Bolnica „Srbija” Istočno Sarajevo zaposlena od 1995. godine.