Zorica Mirvić Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Zorica Mirvić Biografija

Dr Zorica Mirvić specijalista radiologije

Rođena  29.11.1959. godine u Ljuboviji.  Osnovnu i srednju školu, kao i Medicinski fakultet završila u Sarajevu. Diplomirala u 26. godini. Nakon završenog fakulteta godinu dana radila na Klinici za Neurologiju u Sarajevu, a nakon toga, do rata, na Institutu za radiologiju i onkologiju u Sarajevu. Od 1992. do 1998. godine,nakon nostrifikacije diplome radila u Evangelističkoj bolnici, pokrajina Nordrhein Westfalen,Njemačka. Od 1998. godine zaposlena u JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo, ranije Klinički centar Istočno Sarajevo. Specijalizaciju iz radiologije završila odličnim uspjehom u Beogradu.Doedukacije iz neuroradiologije i muskuloskeletnedijagnostike završila na Radiologiji KCUS, a doedukaciju iz Dopplera krvnih sudova završila na Radiologiji KCUS i u bolnici „Sveti Sava“ u Beogradu. Edukaciju za odgovorno lice za jonizujućezračenje završila u KCUS.  Autor i koautor desetina radova iz oblasti radiološke dijagnostike.Načelnik Radiologije od 2007. godine. Aktivno govori njemački jezik. Majka jednog djeteta, baka dva unučeta.