Zorka Pjević Racković Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Zorka Pjević Racković Biografija

Dr Zorka Pjević Racković, specijalista kliničke biohemije

Medicinski fakultet završila u Beogradu 2001. godine. Od 2001. do 2003. godine obavljala poslove ljekara porodične medicine u Domu zdravlja Istočno Sarajevo. Specijalizaciju iz  kliničke biohemije završila  2007. godine u Beogradu. Od 1. 10. 2003. godine zaposlena u JZU Bolnica  „Srbija”  Istočno Sarajevo.