ODSJEK ZA ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK ZA ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA
Dr Dragana Borovčanin

Specijalista interne medicine-supspecijalista endokrinologije

Dr Adrijana Milidrag Košarac

Specijalista interne medicine-supspecijalista endokrinologije i dijabetologije

Dr Milica Šupić

Specijalizant endokrinologije

Odsjek za endokrinologiju i poremećaja metabolizma je odgovoran za prevenciju, edukaciju, dijagnostiku, tretman i zbrinjavanje pacijenata sa akutnim i hroničnim oboljenjima žlijezda sa unutrašnjim lučenjem hormona te stanja i oboljenja sa poremećajima metabolizma, koji obezbjeđuje kroz rad: specijalističko-konsultativnih ambulanti, kabineta za dijagnostiku  endokrinoloških oboljenja te bolnički vid pružanja zdravstvene zaštite pacijenata uz palijativnu njegu i primjenu rehabilitacionih procedura, stanovništvu teritorije koju pokriva iz oblasti endokrinologije i poremećaja metabolizma.