ODSJEK ZA INFEKTIVNE BOLESTI

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK ZA INFEKTIVNE BOLESTI
Prim.dr Žanka Eranović

Specijalista infektologije

Dr Jovana Berjan

Specijalizant infektologije

Maja Drljan

Glavna sestra

U odsjeku za infektivne bolesti obavljaju se pregledi i hospitalizacija pacijenata oboljelih od akutnih infektivnih bolesti, kroz ambulantni i rad na odsjeku, kao i konsultativni pregledi.
Za vrijeme pandemije u prostoru za izolaciju, hospitalizuju se pacijenti oboljeli od COVID 19 sa srednje teškom i teškom bolesti koji su pod kontinuiranim nadzorom i oksigenoterapijom sa protokom kiseonika 10-15 L/min, kao i pacijenti sa respiratornim infekcijama u toku opservacije.

Na odsjeku opšte infektologije hospitalizuju se uz dijagnostiku i terapiju bolesti pacijenti sa akutnim crijevnim infekcijama, osipnim groznicama, febrilna stanja, zoonoze, virusni hepatitisi, infekcije urinarnog sistema, ugrizi zmija, kao i trovanja gljivama.

Ambulanta radi svaki dan od 11 sati-14 sati i 30 minuta, kod hitnosti odmah, uz prve i kontrolne preglede pacijenata i hospitalizaciju. U sklopu ambulantnog rada obavlja se i imunizacija Hepatitis B zdravstvenih radnika naše i drugih zdravstevnih ustanova regije, kao i pregledi radnika bolnice kod zadesenih situacija (ubod na iglu i sl). Obavlja se i potpuna antirabična zaštita, kao i nadzor nad pojavom infekcija Hepatitis B I C, HIV i nfekcija CNS.

O radu i poduzetim protuepidemijskim mjerama redovno se obavještava Regionalni Institut za javno zdravstvo I. Sarajevo, a redovna je i saradnja s Klnikom za Infektivne bolesti UKC RS Banja Luka.