ODSJEK ZA NEFROLOGIJU I PERITONEUMSKU DIJALIZU

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK ZA NEFROLOGIJU I PERITONEUMSKU DIJALIZU
Dr Ivana Vukobrat Bjelogrlić

Specijalista interne medicine-supspecijalista nefrologije

Odsjek za nefrolofiju i peritoneumsku analizu pruža usluge liječenja nefroloških pacijenta u hospitalnim uslovima, konsultativno- specijalističke preglede te dijagnostiku iz ove oblasti.

Obavljamo kompletni pregled pacijenta, dostupnu labaratorijsku dijagnostiku/imunologiju, serologiju, biohemijske analize, citologiju urina/, UZV bubrega, evaluaciju bubrežnih pacijenta. Usko sarađujemo sa hemodijaliznim centrom, specijalistima vaskularne hrirugije i urologije, te specijalistima iz drugih oblasti kao što je anesteziologija zbog plasiranja CVK i dijaliznih katetera. U okviru nefrološke ambulante obavljaju se prvi i kontrolni pregledi pacijenta, kao i prijemi po prioritetu. Pripremaju se pacijenti za transplantaciju bubrega kao i kontrole posttransplantacionih pacijenata u toku inicijalne th I th održavanja/nivo lijeka takrolimusa.