ODSJEK ZA OFTALMOLOGIJU

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK ZA OFTALMOLOGIJU
RUKOVODILAC ODSJEKA

Dr Nina Žiga

Specijalista oftalmologije i optometrije

NADZORNA SESTRA

Dijana Ristić

Dr Miroslav Perić

Specijalizant oftalmologije

Dr Anđela Stojanović

Specijalizant oftalmologije

ODSJEK ZA OFTALMOLOGIJU

Ambulantni blok omogućava specijalističko- konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije i optometrije, te sadrži:

  1. Opštu ambulantu za očne bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka
  2. Kabinet za glaukom sa dijagnostičkim procedurama (kompjuterizovano vidno polje i statička perimetrija)
  3. Kabinet za kontaktna sočiva i refraktivne anomalije oka
  4. Kabinet za ultrasonografiju i biometriju oka i orbite
  5. Kabinet za optičku koherentnu tomografiju retine i papile ocnog zivca

Hirurški blok pruža usluge iz oblasti:

  1. Hirurško zbrinjavanje povreda prednjeg segmenta i pripojaka oka
  2. Procedure iz okuloplastične hirurgije (zahvati na kapcima, vežnjači, enukleacija i evisceracija)
  3. Hirurgija katarakte (metoda fakoemulzifikacije i ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte s ugradnjom vještačkog intraokularnog sočiva)
  4. Hirurgija glaukoma
  5. Intravitrealne i intraokularne aplikacije lijekova