SLUŽBA BOLNIČKE APOTEKE

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO SLUŽBA BOLNIČKE APOTEKE
ŠEF BOLNIČKE APOTEKE

prim. Milena Vitković

magistar farmacije

SLUŽBA BOLNIČKE APOTEKE

Služba bolničke apoteke obezbjeđuje sve organizacione jedinice lijekovima, pomoćnim ljekovitim sredstvima, sanitetskim materijalom i ostalim medicinskim sredstvima i
priborom. Provodi sve mjere propisane zakonom u ovoj djelatnosti i vrši evidenciju istih.

Redovno analiziranje i praćenje naučnih dostignuća iz oblasti farmaceutike i predlaže primjenu u vlastitoj sredini. Davanje stručnih mišljenja ljekarima terapeutima vezano za
tumačenje djelovanja, kontraindikacije lijekova i drugih farmaceutskih pripravaka.
Vrši izradu prijedloga planova medicinskog snabdijevanja i redovno analizira, evidentira, prati i kontroliše potrošnju lijekova i drugih medicinskih materijala po organizacionim jedinicima.
Priprema podatke za raspisivanje godišnjih postupaka javnih nabavki za medicinsko snabdijevanje i aktivno učestvuje u provođenju istih.
Organizuje nabavku lijekova i drugog potrošnog materijala po propisanim procedurama, sarađuje sa veledrogerijama i proizvođačima
lijekova i drugim apotekama.
Vrši izradu defekture, izradu narudžbi, kontrolu prijema robe i ispravnosti lijekova shodno tehničkim mogućnostima. Vodi evidenciju o prijemu i izdavanju opijata i odgovorna je za njihovo pravilno čuvanje i izdavanje.