dr Tamara Ivanović

in doktori
19. 05. 17
posted by: Super User
Pogodaka: 4844
Dr Tamara Ivanović 1970. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet završila u Novom Sadu. Postdiplomske studije završila na Medicinskom fakultetu u Foči. Magistarski rad sa temom ˇKvalitet života kod djece sa astmomˇodbranila na Medicinskomfakultetu u Foči. Specijalizaciju iz pedijatrije završila na Medicinskom fakultetu u Beugradu. Subspecijalizaciju iz pulmologije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. načelnik odjeljenja pedijatrije u JZU Bolnica Istočno Sarajevo.
radovi
radovi
radovi
radovi
Galerija
Galerija
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
1234
1234
Galerija2
Galerija2