ODJELJENJE OTORINOLARINGOLOGIJE I CERVIKOFACIJALNE HIRURGIJE

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODJELJENJE OTORINOLARINGOLOGIJE I CERVIKOFACIJALNE HIRURGIJE
NAČELNIK ODJELJENJA

Dr Đorđe Pejić

Specijalista otorinolaringologije

GLAVNA SESTRA

Snježana Tarlać

Dr Dragan Jovović

Specijalista otorinolarigingolije

Dr Svetlana Kovačević

Specijalista otorinolaringologije-supspecijalista audiologije

Dr Milan Radonja

Specijalista otorinolaringologije

Dr Danijela Trišić

Specijalizant otorinolaringologije

Osnovne djelatnosti Odjeljenja ORL I CFH:

Ambulantne usluge na ORL:

Audiološki kabinet: (Radi medicinska sestra-tehničar obučena za rad u audiološkom kabinetu ; supspecijalista Audiolog; tumači specijalista otorinolaringologije; supspecijalista audiolog)

Na odjeljenju ORL se rade sledeći hirurški zahvati:

 Otohirurgija: (radi specijalista Otorinolaringolog)

Hirurgija orofarinksa: (radi specijalista Otorinolaringolog)

Hirurgija nosa i paranazalnih šupljina: ((radi specijalista Otorinolaringolog)

Hirurgija larinksa: ((radi specijalista Otorinolaringolog)

Hirurgija vrata (radi specijalista otorinolaringolog)

Hirurgija kožnih promjena glave vrata ((radi specijalista otorinolaringolog)