ODJELJENJE PULMOLOGIJE

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODJELJENJE PULMOLOGIJE
NAČELNIK ODJELJENJA

Dr Anita Kovačević

Specijalista pneumoftiziologije- supspecijalista medicinske onkologije

GLAVNA SESTRA

Mira Jeftović

Dr Olivera Lisac Mačar

Specijalista pneumoftiziologije

Dr Duško Elez

Specijalista pneumoftiziologije-supspecijalista medicinske onkologije

ODJELJENJE PULMOLOGIJE

Odjeljenje pulmologije JZU Bolnice „Srbija“ Istočno Sarajevo bavi se liječenjem nespecifičnih i specifičnih upalnih bolesti pluća i pleure, pleuralnih izliva i pneumotoraksa, opstruktivnih bolesti pluća, plućne tromboembolije i malignim bolestima pluća i pleure.

Rad na Odjeljenju pulmologije organizovan je za stacionarno liječenje pacijenta i u pulmološkoj ambulanti koja radi svaki radni dan.
U okviru ambulante obavljaju se pregledi i kontrole pacijenata, funkcionalna dijagnostika – spirometrija, a takođe služba radi 24 časa za prijem hitno upućenih pacijenata iz primarne zdravstvene zaštite i tada se obavljaju hitni pregledi i potrebne dijagnostičke procedure.

Na Odjeljenju se obavlja kompletna dijagnostička obrada pacijenata uključujući bronhološku obradu u lokalnoj ili opštoj anesteziji sa uzimanjem uzoraka i njihovom analizom. Obavlja se i pleuralna punkcija sa mogućnošću mikrobiološke, biohemijske i citološke analize dobijenog materijala. Realizuju se ampularna i inhalaciona terapija, kontinuirana oksigenoterapija, fizikalna terapija, a u slučaju potrebe u liječenju pacijenata uključuju se i ljekari drugih specijalnosti.