ODSJEK ZA UROLOGIJU

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK ZA UROLOGIJU
Dr Goran Todorović

Specijalista urologije

Dr Slaviša Pejić

Specijalista urologije

Dr Nemanja Škipina

Specijalizant urologije

ODSJEK ZA UROLOGIJU

U okviru Odsjeka za urologiju obavlja se dijagnostička obrada iz domena uroloških oboljenja te sprovođenje konzervativnog i operativnog liječenja i njega tih bolesnika.

Na odsjeku za urologiju radi se širok spektar dijagnostičkih i terapijskih procedura: pregledi, uretroskopije, cistoskopije, retrogradne ureteropijelografije, cistografije, ureterorenoskopije /URS/, dezintegracija kamenaca u mokraćnoj bešici i ureterima, uretrotomije, ekstrakcija stranih tijela i kamenaca iz mokraćne bešike i uretera, incizija ureteralnih ušća/ureterocele…), UZ pregledi, transrektalne biopsije prostate, biopsije mokraćne bešike, dilatacija /bužiranje/ uretre, transuretralne resekcije prostate/ TURP i tumora mokraćne bešike/ TURB, vantjelesno razbijanje kamenaca urotkakta /ESWL/, klasične operacije iz domena urologije.

Rad je organizovan kroz hospitalni dio, te urološku ambulantu, kabinete i operacioni blok.
U okviru Urološke ambulante obavljaju se prijemi pacijenata, prvi i kontrolni pregledi, te trijaža pacijenta prema hitnosti i prioritetima.
U Kabinetu za ultrazvuk vrše se pregledi bubrega, mokraćne bešike, prostate i skrotuma.
Kabinet za ESWL je opremljen savremenim aparatom za ekstrakorporalnu litotripsiju šok talasima Dornier Compact Sigma. Svakodnevno se rade tretmani kamenaca urotrakta ESWL-om.
Kabinet za endoskopiju: U sklopu ovog kabineta rade se dijagnostički zahvati uretrocistoskopija, retrogradna ureteropijelografija, cistografija, a takođe i interventni endoskopski zahvati (plasiranje i odstranjivanje JJ stentova, Cold cup biopsija mokraćne besike, ekstrakcija stranih tijela mokraćne bešike…).