ODJELJENJE PEDIJATRIJE

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODJELJENJE PEDIJATRIJE
NAČELNIK ODJELJENJA

Mr. sci Tamara Ivanović

specijalista pedijatrije, supspecijalista dječije pulmologije

GLAVNA SESTRA

Nikolija Sofijanić

Dr Dragan Đurđević

Specijalista pedijatrije

Dr Nataša Golijanin

Specijalista pedijatrije

Dr Nada Rabota

Specijalista pedijatrije

Dr Miloš Stajić

Specijalizant pedijatrije

Dr Kristina Stupar

Specijalizant pedijatrije

ODJELJENJE PEDIJATRIJE

*Osnovna djelatnost pedijatrijskog odjeljenja je hospitalno liječenje (prijem, dijagnostika i zbrinjavanje) pacijenata od 0-18 godina starosti na nivou sekundarne zdravstvene zaštite.

*Svakodnevni pregledi i praćenje novorođenčadi na akušerskom odjeljenju

*Pružanje vanbolničkih zdravstvenih usluga primarnog i sekundarnog nivoa u specijalističkim i supspecijalističkim ambulantama i kabinetima.

*Izvođenje praktične nastave iz pedijatrije za studente medicine i zdravstvene njege Medicinskog fakulteta u Foči i za učenike srednje medicinske škole, kao i obuka pripravnika sa završenim Medicinskim fakultetom, te višom i srednjom medicinskom školom.

Pored hospitalnog zbrinjavanja, obrade i liječenja pacijenata od 0 do 18 godina na pedijatrijskom odjeljenju se obavljaju specijalistički i supspecijalistički pregledi, kontrole i dijagnostičke usluge za vanjske pacijente kroz specijalističke i supspecijalističke ambulante i kabinete.

Opseg usluga pedijatrijske ambulante:

*Pregledi zdrave i bolesne djece od novorođenačkog uzrasta do 18. godine života

*Liječenje djece po savremenim pedijatrijskim principima

*Sistematski pregledi

*Savjetovalište za bebe

*Pregled i izdavanje potvrda za boravak u kolektivu (jaslice, vrtić, kamp, rekreativnu nastavu)

*Ocjena vakcinalnog statusa i eventualna vakcinacija

*Upućivanje na konsultativne specijalističke preglede

Pulmološka ambulanta:

*Pulmološka dijagnostika i liječenje akutnih i hroničnih oboljenja disajnih puteva (hronični kašalj, astma, bronhitisi)

*Mjerenje plućnih funkcija-spirometrija

Ultrazvučni kabinet:

*Ultrazvučni pregled skrining kukova u prvoj godini života

*Ultrazvučni pregled abdomena

*Ultrazvučni pregled mozga

Kardiološka ambulanta:

*Specijalistički kardiološki pregledi

*EKG

*Ultrazvuk srca