SLUŽBA MEDICINSKE BIOHEMIJE I HEMATOLOGIJE

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO SLUŽBA MEDICINSKE BIOHEMIJE I HEMATOLOGIJE
RUKOVODILAC SLUŽBE

Dr Zorka Pjević Racković

Specijalista kliničke biohemije

Mila Štaka

Glavni Laborant

Dr Jelena Potparić

Specijalista medicinske biohemije

SLUŽBA MEDICINSKE BIOHEMIJE I HEMATOLOGIJE

Služba medicinske biohemije i hematologije obavlja laboratorijske usluge 24 časa dnevno.
Laboratorija obavlja analize iz oblasti hematologije, biohemije, hemostaze i imunohemije.

Prijem pacijenata i laboratorijskog materijala obavlja se u Poliklinici, svakim radnim danom od 7.15 do 10.00 časova.
Rezultati laboratorijskih pretraga mogu se preuzeti od 7.15 do 14.45 sledeći radni dan.

Prije dolaska u laboratoriju potrebno je obaviti pripremu pacijenta koja podrazumijeva:
Opšta upustva za pripremu pacijenta prije uzorkovanja laboratorijskog materijala:
-Za redovne pretrage uzorak krvi od pacijenta uzima se ujutru od 7.00 i 10.00 časova, dok je pacijent odmoran i prije podvrgavanja pacijenta terapijskim i dijagnostičkim postupcima