SLUŽBA MEDICINSKE BIOHEMIJE I HEMATOLOGIJE U BOLNICI „SRBIJA“

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Nekategorisano SLUŽBA MEDICINSKE BIOHEMIJE I HEMATOLOGIJE U BOLNICI „SRBIJA“
0 Comments

RACKOVIĆ: ZNAČAJAN RAZVOJ LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Dr Zorka Pjević Racković, specijalista kliničke biohemije i rukovodilac Službe medicinske biohemije i hematologije u Bolnici „Srbija“, kaže da ova Služba postoji dugi niz godina. U početku je to bila laboratorija specifične namjere, a kasnije mjenja svoju ulogu shodno potrebama ustanove.

„Preseljenjem u namjenski prostor, nabavka savremene opreme, laboratorijskog informacionog sistema, redovna nabavka reagenasa, te kontinuirana edukacija osoblja, doveli su do značajnog razvoja ove Službe. Sada, sa ponosom mogu da kažem da imamo jednu savremenu laboratoriju koja prati smjernice dobre laboratorijske prakse i koja je na usluzi našim pacijentima 24 časa dnevno“, naglasila je dr Racković.

Ona dodaje da razvoj laboratorijske dijagnostike ide ubrzanim tokom i broj zahtjeva sa različitim laboratorijskim pretragama se povećava. Na nama je da idemo u skladu sa razvojem laboratorijske dijagnostike, potrebama naših pacijenata i da proširujemo paletu naših usluga.

U Službi se obavlja veliki broj laboratorijskih pretraga iz oblasti biohemije, hematologije, imunohemije, koagulacije, gasnih analiza. Laboratorijske analize se vrše iz uzoraka krvi, urina, likvora, stolice, punktata. Takođe, u laboratoriji se vrši bojenje i priprema određenih preparata za potrebe hematologije.Većina laboratorijskih pretraga se obavlja automatski na integrisanim sistemima, ali postoji i manji broj manualnih analiza za koje je presudno dobro edukovano osoblje, pojasnila je dr Racković.

„U poslednje tri godine ostvarena je saradnja sa Zavodom za laboratorijsku dijagnostiku UKC-a Republike Srpske. Nabavkom transportne opreme i velikim zalaganjem osoblja Službe i naše ustanove, uspjeli smo obezbjediti adekvatan transport uzoraka do UKC-a RS. Time smo omogućili našim pacijentima da laboratorijske analize, koje se ne rade u našoj laboratoriji, a rade se u UKC-u RS, mogu dobiti na jednom mjestu, dolaskom u našu ustanovu. To je veliki pomak za naše pacijеnte, jer su ranije morali da odlaze do Banja Luke ili da rade pretrage u privatnim laboratorijama“, naglasila je dr Racković.

Takođe, ona je istakla da je od velike važnosti adekvatna priprema pacijenta prilikom rada određenih laboratorijskih pretraga. Vrlo je bitna saradnja nadležnog ljekara, pacijenta i osoblja laboratorije, kako bi pacijent dobio sve potrebne upute prije samog dolaska u laboratoriju. Samo tačan i pravovremen laboratorijski nalaz je dobar put u dijagnostikovanju oboljenja i liječenja pacijenta.

U Službi za medicinsku biohemiju i hematologiju zaposlena su dva ljekara specijalisti kliničke i medicinske biohemije, jedan diplomirani inženjer hemije, jedan inženjer medicinske laboratorije i 14 laboratorijskih tehničara. Protekle dvije godine Služba je podmlađena za četiri tehničara. Pored redovnog vremena, radi se u turnusima i pripravnosti. Sve potrebne informacije pacijenti mogu dobiti na broj telefona 057/325-300, lokal 349.

Categories:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *