ODJELJENJE  GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODJELJENJE  GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA
NAČELNIK ODJELJENJA

Dr Slavica Mutabdžija

Specijalista ginekologije i akušerstva

GLAVNA SESTRA

Borjana Petrović

Dr Gordana Vuković

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Bojan Stevanović

Specijalizant ginekologije i akušerstva

Dr Vladimir Radović

Specijalizant ginekologije i akušerstva

Dr Julija Kešelj Drakul

Specijalizant ginekologije i akušerstva

Prim. dr Zorica Koprivica

Specijalista ginekologije i akušerstva, supspecijalista za fertilitet i sterilitet

Dr Kristina Hršum

Specijalizant ginekologije i akušerstva

ODJELJENJE GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Odjeljenje ginekologije i akušerstva JZU Bolnice „Srbija“ Istočno Sarajevo obavlja svoju djelatnost u dva bloka:

  1. Bolnički blok
  2. Polikliničko-ambulantni blok

U okviru polikliničkog bloka obavljaju se preventivni ginekološki pregledi: papa, kolposkopija, uzimanje cervikalnih i vaginalnih briseva, briseva na Chlamydiu Trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureplasma Urealiticum, ultrazvučna dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja, rana ultrazvučna dijagnostika i nadzor trudnoće, ultrazvučni skrining na hromozomopatije, kardiotokografija, color doppler, savjetovalište za kontrapcepciju i savjetovalište za sterilitet i fertilitet.

U okviru Odjeljenja ginekologije i akušerstva obavlja se liječenje ginekoloških pacijenata operativnim i konzervativnim putem. Obavljaju se mali hirurški i svi veliki ginekološki operativni zahvati : abdominalna histerektomija sa adneksetomijom, vaginalna histerektomija, miomektomija, adneksetomija, salpingektomije, korektivne vaginalne operacije cistokele i rektokele.

Nadzor nad patološkim trudnoćama, vaginalni i porodi carskim rezom, briga za porodilje u toku i nakon poroda i njihovo potomstvo.