ODSJEK OPŠTE I ABDOMINALNE HIRURGIJE

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK OPŠTE I ABDOMINALNE HIRURGIJE
Dr Marko Kovačević

Specijalista opšte hirurgije

Dr Siniša Vuković

Specijalista opšte hirurgije

Dr Igor Đokić

Specijalista opšte hirurgije

Dr Bojan Golijanin

Specijalista opšte hirurgije

Dr Damjan Ivković

Specijalizant abdominalne hirurgije

Dr Stefan Tešanović

Specijalizant abdominalne hirurgije

ODSJEK OPŠTE I ABDOMINALNE HIRURGIJE

U sklopu opšte i abdominalne hirurgije radi se dijagnostička obrada, te sprovodi konzervativno i operativno zbrinjavanje pacijenata.

Rad je organizovan u sklopu:

  1. hirurškog odjeljenja
  2. hirurške ambulante
  3. operacionog bloka
  4. endoskopskog kabineta

Operativno zbrinjavanje oboljelih od benignih, malignih oboljenja i povreda iz domena:

U endoskopskom kabinetu u okviru rada hirurškog odjeljenja rade se pregledi sa i bez anestezije.