ODSJEK ZA OPŠTU INTERNU MEDICINU

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK ZA OPŠTU INTERNU MEDICINU
Prim. dr Biljana Tuševljak

Specijalista interne medicine

Dr Ivana Lalović

Specijalista interne medicine

Dr Neda Crnjak

Specijalista interne medicine

Dr Nikolina Kozlina

Specijalizant interne medicine

Dr Olivera Drašković

Specijalizant interne medicine

Dr Jelena Pejović

Specijalizant interne medicine

Dr Nataša Škipina

Specijalizant interne medicine

Odsjek za opštu internu medicinu je odgovoran za zbrinjavanje pacijenata sa
oboljenjima koja spadaju u domen liječenja interne medicine, koji obezbjeđuje kroz rad specijalističko-konsultativne ambulante, kabineta za dijagnostiku internističkih oboljenja te bolnički vid pružanja zdravstvene zaštite pacijenata uz palijativnu njegu i primjenu rehabilitacionih procedura, stanovništvu teritorije koju pokriva iz pomenute oblasti.
(2) Takođe, odgovoran je za zbrinjavanje pacijenata sa akutnim internističkim oboljenjima koji ostvaruje preko rada opšte internističke jedinice intenzivne njege i poluintezivne njege, te upućivanja pacijenata u zdravstvene ustanove višeg nivoa zdravstvene organizovanosti u slučaju nemogućnosti adekvatnog medicinskog zbrinjavanja pacijenata.
(3) Odsjek pruža internističke usluge pacijentima sa drugih područja u slučajevima pružanja hitne medicinske pomoći i reanimacije, dogovorom između davaoca i korisnika usluga ili njihovih predstavnika na regularan i propisan način.